LOGO

MC Agencija za knjigovodstvo i veštačenje iz ekonomsko-finansijske oblasti

OBRAČUN ZARADA

U području obračuna zarada, naša agencija za računovodstvene usluge Vam može ponuditi individualne savete o svim pitanjima koja se odnose na porez na dohodak, socijalno i penzijsko osiguranje te radno pravo. Kako je ovo područje predmet kontinuiranih promena i zakonskih izmena, dobro je imati ažurnog partnera koji će znati da proceni sve mogućnosti koje bi se mogle pojaviti i na pravi način odgovoriti na njih.

Područje Zakona o radu, Zakona o porezu na dohodak, obračuna zarada i ostalih primanja te kadrovske evidencije jedno je od najdinamičnijih u ekonomskom sistemu Republike Srbije. Upravo iz tog razloga morate biti sigurni da u svakom trenutku imate tačne i proverene informacije.


NAŠE USLUGE TAKOĐE USLUGE OBUHVATAJU