LOGO

MC Agencija za knjigovodstvo i veštačenje iz ekonomsko-finansijske oblasti

PORESKO SAVETOVANJE

Naš tim je upoznat sa svim promenama koje se dešavaju u oblasti lokalnog / domaćeg oporezivanja, praćenjem kroz objave poreskih službi, posećivanjem seminara, te smo s toga u mogućnosti da Vam pružimo potpunu podršku što se tiče poreskog oporezivanja u zemlji.

Pomažemo Vam da rešite sva pitanja oko žalbi, poreskih kontrola, poreza po odbitku, poreskih olakšica, posebnih poreza i drugih pitanja vezanih za poreze.

Našim uslugama iz oblasti lokalnog oporezivanja su obuhvaćeni i kontrola poreza na dodatnu vrednost, kontrola poreza na dobit, Kontrola poreza na dohodak, izradu poreskih žalbi i prigovora, te poresko planiranje.